Rádiové modemy - EkoTK7162 / Eko TK8162 
 


EkoTK7162

Telemetrická rádiostanica s modemom pre pásmo 136-174 MHz. Asynchrónny prenos dát 1200 (9600) b/s. Modulácia FFSK (GMSK) a POCSAG. Sériové rozhranie RS 232, RS 485, TTL. Procesorové riadenie pre príjem a vysielanie dát v štandardných a neštandardných protokoloch. Parametre rádiostanice a modemu programovateľné cez sériové rozhranie.EkoTK8162

Telemetrická rádiostanica s modemom pre pásmo 406-476 MHz. Asynchrónny prenos dát 1200 (9600) b/s. Modulácia FFSK (GMSK) a POCSAG. Sériové rozhranie RS 232, RS 485, TTL. Procesorové riadenie pre príjem a vysielanie dát v štandardných a neštandardných protokoloch. Parametre rádiostanice a modemu programovateľné cez sériové rozhranie.