Download
 


Na tomto mieste si môžete stiahnuť cenníky ktoré pravidelne aktualizujeme:

  Cenníky:

# Cenník DIGITAL a ATEX rádio
DIGITAL_RADIO.pdf

# Cenník rádiostaníc
Cennik_radiostanice.pdf

# Cenník HAM rádio
Cennik_HAM.pdf

# Cenník rádiokomunikačná technika
Cennik_RT.pdf

# Cenník koaxiálnych káblov a konektorov
koax_kable_konektory.pdf

# Cenník AlfaTRONIX
CEN_ALFATRONIX.pdf

# Cenník hliníkových krabíc a profilov
CEN_ALU_EUR.pdf

Manuály:

Paging

# Pager V 4.2 - užívateľský manuál
PDF-601k

LPD rádiostanice STECOM

# BK67 - užívateľský a servisný manuál
PDF- 512k
# BK68 - užívateľský a servisný manuál
PDF- 513k
# BK77 - užívateľský a servisný manuál
PDF- 357k
# BK78 - užívateľský a servisný manuál
PDF- 355k
# BT88 - manuál
PDF- 204k
# BR88 - manuál
PDF- 206k
# BK47 a BK 48 - technický popis
PDF- 120k

GSM-GPRS-EDGE
# GSMbat - manuál
PDF - 335k