Rádiové modemy - nízkopríkonové - PZH02
 

Nízkopríkonový telemetrický systém PZH O2

Systém je určený pre priemyselné aplikácie bez sieťového napájania, ktoré vyžadujú monitorovanie, archiváciu a krátkodobý prenos dát.
Je ideálny pre zber údajov z meračov zrážok, meračov prietokov (výšky hladín) vodých tokov, odľahlých vodných zdrojov, výmenníkových staníc, geologických vrtov, ... Zariadenie je umiestnené v pevnej plastovej kanalizačnej trubke s krytím IP65. Prenos dát prebieha prostredníctvom telemetrických rádiostaníc KENWOOD.
Riadenie, komunikáciu a zber údajov zabezpečuje nízkopríkonový procesor. Napájanie z alkalických článkov, prípadne akumulátora dobíjaného zo solárneho panelu.

- 4 binárne vstupy/výstupy
- 1 zapínateľný analógový vstup 0-20mA (4-20mA)
- 1 čítačový vstup (prietok, množstvo zrážok, ...)
- Hodiny reálneho času
- Záznamník meraných veličín
- Frekvenčné pásmo 150MHz, 430MHz a 860MHz
- Výstupný výkon 100mW až 25W

Odber zariadenia do 0,06mA. Pri tomto odbere pracujú všetky binárne vstupy a čítač impulzov. Analógový vstup sa zapína raz za niekoľko minút. Meranie je vykonané tak, že sa zapne sonda, počká sa na ustálenie meranej veličiny, odmeria a sonda sa vypne. Telemetrický prenos dát sa aktivuje pri vzniku alarmu (neoprávnený prístup, prekročenie hraničnej hodnoty), alebo štandardne raz za 24 hod. Pri týchto odberoch systém vydrží spoľahlivo pracovať z alkalických bateriek R20-MONO s veľkou rezervou minimálne 1 rok. Baterky su umiestnené v samostatnej plastovej krabičke, kôli jednoduchej výmene pre obsluhu.