Rádiomodul EKO-XBee
 


EKO-XBee je mikroprocesorom riadený V/V rádiomodul, ktorý umožňuje snímanie binárnych a analógových signálov, ovládanie V/V a prenos dát pomocou rádiovej komunikácie v rámci menších technologických celkov. Vďaka implementovanému sieťovému protokolu umožňuje rádiový prenos dát bez nutnosti ovládania toku dát.Rýchlosť prenosu až 115200bps. Rádiomodemy môžu komunikovať v jednoduchých sieťach bod – bod, bod – multibod, alebo v otvorených sieťach, bez nutnosti nastavovania smerových, alebo retranslačných tabuliek. Podľa požiadaviek technológie je možné pripájať k rádiomodulom prostredníctvom rýchlej I2 C-Bus zbernice ďalšie rozširujúce V/V moduly jednoduchým prepojením. V/V moduly sú osadené vo WAGO vaničkách s uchytením na DIN-lištu.
Nastavenie parametrov je veľmi jednoduché vďaka veľmi prehľadnému a „priateľskému“ konfiguračnému softvéru EKOXBee-PC pod OS Windows, ktorý je súčasťou dodávky.

Základný modul obsahuje:
4 – Binárne vstupy cez optočlen s galvan. oddelením
4 – Binárne výstupy cez optočlen s galvan.      oddelením
1 - Binárny výstup cez optočlen(chyba komunikácie)

2 – A/D vstup 0-5V , 4-20mA
2 – D/A výstup 0-5V , 4-20mA
1 – I2 C-Bus rozhranie s prerušením pre rozširujúce      V/V moduly
1 – Rádiomodem v pásme 2,4GHz, prípadne 800MHz
1 – SMA konektor pre externú antén
1 – Sériové rozhranie RS-232 alebo RS-485
      (1200 bps - 19200 bps)


Napájanie: 12V DC max. 350mA, typ. 170mA
Výkon: 10 - 63mW
(800 MHz až 0,5W)
Mechanické prevedenie – vo WAGO vaničke s uchytením na DIN-lištu
/Na požiadavku je možné modul osadiť do uzavretej plastovej, kovovej skrinky/


 

    
Konfiguračný software