Rádiové modemy - nízkopríkonové - STECOM
 

BK17
Jednokanálový transceiver riadený SAW rezonátorom pre ISM pásmo 433,05 - 434,79 MHz

BK17 je modul rádiostanice pre použitie na obojsmerný prenos dát v aplikáciách s dátovou rýchlosťou až 64 Kb. Rádiostanica pracuje na frekvencii 433,92 MHz v ISM pásme. Je ideálna pre bezdrôtový prenos krátkych dátových paketov, bezdrôtových alarmov a iné aplikácie.
BK17 využíva rozšírený ASK Gausianov tvarovač - GASK moduláciu, ktorá zabezpečuje minimálne skreslenie užitočného signálu s veľkým potlačením nežiadúceho signálu. Vo vysielacej časti BK17 je použitý stabilný SAW oscilátor. Prijímač je superheterodyn so SAW stabilizovaným lokálnym oscilátorom s veľmi malou spotrebou. Signály transceiveru sú uspôsobené na jednoduché pripojenie mikroprocesorového riadenia pre prenos dát s patentovaným demodulačným systémom.

 
 

BK67
PLL syntézovaná dátová rádiostanica 433,05 - 434,79 MHz ISM pásmo TBK67F5 je syntézovaná UHF rádiostanica pre aplikácie s bezdrôtovým prenosom dát.

Rádiostanica pracuje v ISM pásme vo frekvenčnom rozsahu 433,05 - 434,79 MHz a je konštruovaná tak, aby vyhovovala Európskemu Štandardu podľa EN 300-220-3 a EN 301-489-3 v zhode s odporúčaním CEPT-ERC-REC 70-03. Rádiostanica používa presný, kryštálom riadený nízkošumový fázový záves. Prijímač má vysokú citlivosť (-105 dBm) a vysielač veľký výstupný výkon (20 mW). Veľký RF výstupný výkon dovoľuje použitie antény s malým ziskom (cievka - helical, provizórna, loop, navrhnutá na DPS) pre zachovanie obmedzenia 10 mW ERP (maximálny vyžiarený výkon). BK67F5 je konštruovaná pre priame pripojenie mikrokontroléra (MCU) na monitorovanie a nastavenie prijímacieho a vysielacieho módu a programovanie (cez 3-drôtový sériový interface) RX a TX frekvencií. V bežnej aplikácii MCU ovláda tiež komunikačný protokol t.j. prepínanie medzi vysielacím a prijímacím módom, preambulu, štartovací byt, kódovací a dekódovací bit a iné dôležité operácie. Do rádiostanice je možné zabudovať malý mikroprocesorom riadený modul MICRO CH, ktorý odstraňuje potrebu externého programovania frekvencií (zmena frekvencie cez 4-miestny DIP prepínač).

 
 

BK68
PLL syntézovaná dátová rádiostanica 868 - 870 MHz ISM

BK68F5 je syntézovaná UHF rádiostanica pre aplikácie s bezdrôtovým prenosom dát. Rádiostanica pracuje v ISM pásme vo frekvenčnom rozsahu 868 - 870 MHz a je konštruovaná tak, aby vyhovovala Európskemu Štandardu podľa EN 300-220-3 a EN 301-489-3 v zhode s odporúčaním CEPT-ERC-REC 70-03. Rádiostanica používa presný, kryštálom riadený nízkošumový fázový záves. Prijímač má vysokú citlivosť (-105 dBm) a vysielač veľký výstupný výkon (40 mW). Veľký RF výstupný výkon dovoľuje použitie antény s malým ziskom (cievka - helical, provizórna, loop, navrhnutá na DPS) pre zachovanie obmedzenia 25 mW, alebo 5 mW ERP (maximálny vyžiarený výkon). BK68F5 je konštruovaná pre priame pripojenie mikrokontroléra (MCU) na monitorovanie a nastavenie prijímacieho a vysielacieho módu a programovanie (cez 3-drôtový sériový interface) RX a TX frekvencií. V bežnej aplikácii MCU ovláda tiež komunikačný protokol t.j. prepínanie medzi vysielacím a prijímacím módom, preambulu, štartovací byt, kódovací a dekódovací bit a iné dôležité operácie. Do rádiostanice je možné zabudovať malý mikroprocesorom riadený modul MICRO CH, ktorý odstraňuje potrebu externého programovania frekvencií (zmena frekvencie cez 4-miastny DIP prepínač).

 

BK77
PLL NBFM syntézovaná audio/dátová rádiostanica 433,05 - 434,79 MHz ISM pásmo

BK77A5 a BK77B5 sú PLL syntézované UHF rádiostanice pre aplikácie na bezdrôtový prenos zvuku (analógový signál), alebo dát (digitálny signál). Rádiostanica pracuje v ISM pásme vo frekvenčnom rozsahu 433,05 - 434,79 MHz a je skonštruovaná tak, aby vyhovovala Európskemu Štandardu podľa EN 300-220-3 (trieda I) a EN 301-489-3. Rádiostanica pracuje s NBFM (úzko-pásmová frekvenčná modulácia) so šírkou kanála 25 kHz. Programovateľný frekvenčný raster (kanálový krok) je 12,5 kHz.
BK77A5
Rádiostanica BK77A5 je navrhnutá podľa CEPT-ERC/REC 70-03 odporúčaná pre aplikácie s povoleným maximálnym vyžiareným výkonom (ERP) 10 mW.
BK77B5
Rádiostanica BK77B5 má výstupný RF výkon 500 mW ( 100mW nízky výkon) a tento je programovateľný vo frekvenčnom rozsahu 432 MHz až 436,1 MHz.

 

BK78
PLL NBFM syntézovaná audio/dátová rádiostanica
868 - 870 MHz ISM pásmo


BK78A5 a BK78B5 sú PLL syntézované UHF rádiostanice pre aplikácie na bezdrôtový prenos zvuku (analógový signál), alebo dát (digitálny signál). Rádiostanica pracuje v ISM pásme vo frekvenčnom rozsahu 868-870 MHz a je skonštruovaná tak, aby vyhovovala Európskemu Štandardu podľa EN 300-220-3 (trieda I) a EN 301-489-3. Rádiostanica pracuje s NBFM (úzko-pásmová frekvenčná modulácia) so šírkou kanála 25 kHz. Programovateľný frekvenčný raster (kanálový krok) je 12,5 kHz.
BK78A5
Rádiostanica BK78A5 je navrhnutá podľa CEPT-ERC/REC 70-03 odporúčaná pre aplikácie s povoleným maximálnym vyžiareným výkonom (ERP) 10 mW a 25mW.
BK78B5
Rádiostanica BK78B5 má výstupný RF výkon 500 mW ( 100mW nízky výkon) a tento je programovateľný vo frekvenčnom rozsahu 868 MHz až 870 MHz. Navrhnutá je pre prácu v sub-pásme I (869.400 869.650 MHz).

 

BK47/BK48
Nízkovýkonové transceivre so SAW rezonátorom
BK47L3P, BK47A5P ( 433.05 - 434.79 MHz )
BK48L3P, BK48A5P ( 868 - 870 MHz )

Moduly BK47L3P, BK48L3P a BK47A5P, BK48A5P svojimi malými rozmermi sú určené na zabudovanie do zariadení s napajaním 3V alebo 5V . Nízka cena, vysoká prenosová rýchlosť (až do 9600 Baudov/s) a minimálna spotreba (300uA/550uA v RX móde pri 3V/5V napájaní) ich predurčuje pre využitie hlavne v zariadeniach napájaných z bateriek.

 

BR88 V3/BR88 V5
860-870 MHz audio príjímač s PLL a dekóderom pilotného tónu

Moduly BR88 V3 alebo BR88 V5 sú prímače pre pásmo 860 - 870 MHz modulácia FM , hodia sa najmä na prenos hlasu . Najlepšie v spolupráci s vysielačmi BT88 V3 alebo V5