GSM - GPRS - EDGE - CGU04
 

GSM-GPRS rádiomodem s rýchlou odozvou

CGU 04 komunikačný modul GSM-GPRS

Je určený pre bezdrôtovú komunikáciu v sieťach GSM-GPRS.Komunikačný modul je jedným zo základných stavebných prvkov systému a-GPRS. Pre svoju bezdrôtovú komunikáciu používa infraštruktúru GSM-GPRS ako linkovú vrstvu. Nad linkovou vrstvou je implementovaný protokol ARNEP. Na jeho základe moduly vytvárajú virtuálnu privátnu dátovú sieť, v ktorej je možné prenášať dáta medzi užívateľskými zariadeniami ľubovolnými protokolmi.

 

Jeho využitie je obrovské. Od dátových sietí pre aplikácie vo vodárenstve , plynárenstve, energetike a ďalších priemyselných odvetviach, až po riadenie vozového parku, bezpečnostné systémy, diaľkový monitoring, predajné
a výdajové automaty, domové hospodárstvo,

CGU 04 dokáže po sériovej linke komunikovať s procesnými stanicami ľubovolných výrobcov, takže užívateľ nemusí tvoriť komunikačné ovládače. V súčastnej dobe pozná viac ako 40 rôznych komunikačných protokolov.

- Frekvenčné pásmo EGSM 900MHz a GSM 1800MHz
- GPRS, CSD a SMS komunikácia
- Rýchla odozva
- Zabezpečenie a kompresia prenášaných dát
- 1 komunikačné rozhranie RS232, rýchlosť 150 - 153 600 bit/sek
- 1 voliteľné sériové rozhrania (RS232, RS485, Mbus ...)
- Podpora viac ako 40 komunikačných protokolov (Profibus, Sbus, Mbus, IEC870 a ďalšie)
- 5 programovateľných analógovo/digitálnych signálov
- Možnosť pripojenia niekoľkých nezávislých užívateľských zariadení k jednému modemu