Rádiové modemy - CDA70
  Je určený pre rozsiahle rádiové dátové siete pre aplikácie vo vodárenstve, plynárenstve, energetike a ďalších priemyselných odvetviach. Rádiomodemy majú implementovaný sieťový protokol, ktorý umožňuje vytváranie, konfiguráciu a servis siete z jedného bodu. Sieť je chránená proti zneužitiu užívateľským heslom. Tiež využíva kompresiu dát na rádiovom kanály, takže zvyšuje komunikačnú rýchlosť asi o 30%. Jej veľkou výhodou je automatické vytváranie retranslačných tabuliek, ktoré si modem vytvorí sám po zapnutí a naviazaní komunikácie.
 

Modem dokáže po sériovej linke komunikovať s procesnými stanicami ľubovolných výrobcov, takže užívateľ nemusí tvoriť komunikačné ovládače. V súčastnej dobe pozná viac ako 40 rôznych komunikačných protokolov

- Frekvenčné pásmo 80MHz, 150MHz, 430MHz a 860MHz
- Výstupný výkon 10mW až 5W
- Prenosová rýchlosť na rádiovom kanáli až 21 600 bit/sek.
- Rýchla odozva - prepínacia doba rádiostanice < 3 msek
- Zabezpečenie a kompresia prenášaných dát
- Nezávislé sériové rozhrania (RS232, RS485, Mbus ...)
rýchlosť 150 - 153 600 bit/sek.
- Podpora viac ako 40 komunikačných protokolov
(Profibus, Sbus, Mbus, IEC870 a ďalšie)
- Užívateľský protokol - možnosť naprogramovania vlastnej aplikácie
- 5 programovateľných analógovo/digitálnych signálov
- Vytváranie rozsiahlych sietí pomocou automat. retranslačných tabuliek
- Rozsiahla diagnostika a servisné funkcie aj na diaľku
- Ľahké prepojenie s ďalšími komunikačnými technológiami (GPRS, Internet/Intranet )