Aplikácie
 


Firma VH ELECTRONICS zaisťuje komplexné služby a dodávky systémov hlavne v oblastiach:

- Programovania a diagnostiky rádiostaníc
- Budovanie rádiových sietí
- Dispečerské rádiové a telemetrické systémy
- Bezdrôtové prepojenie riadiacich systémov v priemyselnej automatizácii
- Riadenie technologických procesov
- Nízkopríkonové telemetrické a GSM systémy
- Pagingové systémy
- Vzdialené odpočty meracích prístrojov - elektrina, voda, teplo, plyn
- Prenos meteorologických informácií
- Zabezpečovacie a signalizačné systémy
- Prenos dát z mobilných a prenosných zariadení
- Trakčná a žeriavová preprava

 
 
   
  Naši zákazníci:
Súkromné osoby - komunikácia hobby, turistika, dovolenka, preteky ...
Firmy - komunikácia sklady, stavby, hotely, žeriavy, výťahy, vlekári, elekroinštalácie, siete
Bezpečnostné a záchranné služby, hasiči, železničná a lodná preprava, ...
Vodárenstvo - výroba, rozvod pitnej vody, ČOV a ČSOV
Teplárenstvo - výroba, rozvod a predaj tepla
Plynárenské siete
Energetické siete
Trakčná a žeriavová preprava
Meteorológia, protipovodňová ochrana
Energetika, Zdravotníctvo - pagingové systémy