Rádiové modemy - M9600
 

9600Bps GMSK dátový modem pre nové
mobilné rádiostanice TK-7162/8162/7160/8160

M9600K je 9600Bps GMSK dátový modem zabezpečujúci komunikáciu cez úzkopásmové rádiové linky. Umožňuje prenos krátkych správ, rovnako ako kontinuálny prenos rozsiahlych súborov. Tiež umožňuje vysielanie Rádiopagingových správ vo formáte POCSAG 512/1200Bps. Vyhovuje štandardu RXDP (Radio Data Exchange Protocol) a POCSAG (Radiopaging code No.1). Spoľahlivosť prenosu je zabezpečená využitím 16 bitovej CRC, 4 bitovej opravy FEC, Interleaving a Scrambling. Transparentnosť prenosu v spojení s hardwarovým RTS/CTS handshaking umožňuje prepojenie so štandardnými terminálmi.
Modem mechanicky vyhovuje na zabudovanie do nových mobilných rádiostaníc TK-7162/8162/7160/8160. Pre prepojenie s dátovým zariadením (napr. PC, terminál, procesná stanica, ...) využíva rozhranie RS-232 prípadne RS-485. Prepojovací kábel /štandardne dlhý 30cm/ je zakončený 9pin D-SUB konektorom /CANNON 09F/.
Modem nájde široké uplatnenie pre rádiový prenos dát vo vodárenstve, plynárenstve, teplárenstve, energetike,...

Základné technické parametre:
Sériové rozhranie RS-232 /RS-485/. Asynchrónny prenos dát konfigurovateľný od 1200 do 19.200 Bps
Prenos dát rádiostanicou 9600Bps GMSK - MOBITEX CRC-16, FEC, Scrambling, Interleaving a tiež POCSAG 512/1200Bps
2x16kB RX a TX buffer RAM - programovateľná veľkosť (dno/strop)
Transparentný mód, konfigurovateľný ako jednoduchý 3-drôt alebo plný handshaking s využitím signalov RTS/CTS a DTR/DSR

Nastaviteľné vlastné a cieľové ID
Všetky parametre nastaviteľné po sériovej linke RS-232
Možnosť úpravy komunikačného SW podľa požiadaviek zákazníka