Rádiové modemy - M1200
 


M 1200

Štandardný externý rádiomodem - RS 232 alebo TTL interface. 1200 b/s asynchrónny prenos podľa BELL 202, CCIT V23.

M 1200P

Inteligentný externý rádiomodem - RS 232, RS 485, TTL interface. Asynchrónny prenos dát 1200 b/s podľa BELL 202, CCIT V23 a POCSAG. Procesorové riadenie pre príjem a vysielanie dát v štandardných a neštandardných protokoloch.