GSM - GPRS - EDGE - RS8Zb
 

RS8Zb - Vodojem/Čerpacia stanica

Systém zabezpečuje automatické zapnutie/vypnutie čerpadla na základe meranej hladiny vody - od zapnutia/vypnutia plavákového spínača. Je ideálny pre bezdrôtové diaľkové ovládanie, kde vodojem a čerpacia stanica sú vo väčšej vzdialenosti a vzájomná komunikácia nie je realizovateľná prepojovacím káblom.

Vzhľadom na nízku spotrebu zariadenia na strane vodojemu dokonca nevyžaduje ani sieťové napájanie. Pri štandardnej prevádzke vydrží spoľahlivo pracovať z alkalických bateriek R20-MONO s veľkou rezervou minimálne 1 rok.

Zariadenie nájde praktické využitie pre zabezpečenie prevádzky vodojem - čerpacia stanica pre obce, rekreačné zariadenia, chaty, zahradkárske osady, zavlažovacie systémy a pod.
Na prenos dát je použitá verejná GSM sieť, ktorá pokrýva veľké územie SR, a je využiteľná aj pre účely diaľkového ovládania.

Aby boli zabezpečené čo najlacnejšie prevádzkové náklady a spoľahlivosť prenosu, bol na prenos údajov medzi stanicami použitý GSM-dátový prenos. Na prenos príkazu zapnutia / vypnutia čerpadla od vodojemu s potvrdením od čerpacej stanice trvá celá komunikácia cca. 4-5 sekúnd (po nadviazaní spojenia). Keďže v GSM sieťach je už zavedená sekundová tarifikácia, komunikácia medzi zariadeniami je naozaj lacná.

Systém funguje v automatickom režime. V prípade vzniku kolíznych situácií, ktoré potrebujú zásah prevádzkovateľa – napríklad príliš veľký prietok vody z dôvodu prasknutia potrubia, alebo výpadok napätia, násilné vlámanie, atď sú do systému implementované funkcie na posielanie SMS správ na definovateľné telefónne čísla.
Naviac systém umožňuje diaľkovú diagnostiku objektov prostredníctvom SMS správ z bežného mobilného telefónu.