GSM - GPRS - EDGE - GSMBat
 

GSMbat x3 a GSMbat x9 nízkopríkonový systém pre prenos dát cez GSM

Sytém je určený pre priemyselné aplikácie bez sieťového napájania, ktoré vyžadujú monitorovanie, archiváciu a krátkodobý prenos dát. Je ideálny pre zber údajov z vodomerných šácht, odľahlých vodných zdrojov, geologických vrtov, ...

Slúži na zaznamenanie analógových, čítačových a digitálnych signálov (napr. meranie výšky hladiny, tlaku, napätia akubloku, prietoku, sumy prietoku, zabezpečenie objektu, ...) s čo najmenším nárokom na odber el. energie. Zaznamenané údaje je možné preniesť do vizualizačného programu na dispečerské PC formou dátového prenosu prostredníctvom GSM siete.

Je osadený priemyselným GSM modemom umiestneným v plastovej krabici so špeciálnou membránou proti vniku vlhkosti s krytím IP65. Nízka spotreba je docielená vďaka dômyselnej elektronike s nízkopríkonovým procesorom. Napájanie z alkalických článkov, prípadne akumulátora dobíjaného zo solárneho panelu.

Základné parametre:

GSMBat x3
- 3 binárne vstupy
- 1 binárny vstup - zabezpečenie objektu
- 1 analógový vstup 0-20mA (4-20mA) výška hladiny, tlak, ...
- 1 čítačový vstup (prietok, suma prietoku)
- hodiny reálneho času
- záznamník meraných veličín

GSMBat x9

- 3 binárne vstupy
- 1 binárny vstup - dva typy zabezpečenie objektu:
- dverný kontakt
- DALLAS kľúč
- výstup pre sirénu
- 4 analógové vstupy 0-20mA (4-20mA) výška hladiny, tlak
- 2 čítačový vstup (prietok, suma prietoku)
- hodiny reálneho času
- záznamník meraných veličín


Odber zariadenia do 0,06mA. Pri tomto odbere pracujú všetky binárne vstupy a čítače. Analógový vstup sa zapína raz za niekoľko minút. Meranie je vykonané tak, že sa zapne sonda, počká sa na ustálenie meranej veličiny, odmeria a sonda sa vypne.
Prenos dát cez GSM, ak vznikne alarm, alebo raz za 24 hod. Pri týchto odberoch systém vydrží spoľahlivo pracovať z alkalických bateriek R20-MONO s veľkou rezervou minimálne 1 rok. Baterky su umiestnené v samostatnej plastovej krabičke, kôli jednoduchej výmene pre obsluhu.
K zariadeniu ponúkame aj monitorovací SW na platforme Windows, prípadne DDE server pre vzájomnú výmenu dát k ľubovolnému vizualizačnému SW.