GSM - GPRS - EDGE - CGK5 - GSM klúč
 

CGK5 - GSM kľúč

Komunikačný modul GSM kľúč slúži k diaľkovému ovládaniu elektrických pohonov brán, závor a daľších zariadení prostredníctvom mobilního telefonu.

Ovládanie je ZADARMO, bez prevádzkových nákladov a je uskutočnené tzv. prezvonením (len zavolaním a ukončením hovoru) čísla SIM karty. Ovládanie môžu vykonávať len autorizované telefónne čísla, alebo ľubovolné telefónne číslo (podľa nastavenia) 

Stav vstupov sa zisťuje pomocou SMS správ ručne, alebo automaticky na základe zmeny vstupov.

Ovládač - ľubovolný mobilný telefón

 
Bezpečnosť - overovanie podľa telefónneho čísla

Interný GSM modul SIEMENS

2x reléový výstup, 4x opticky oddelený vstup

Zabudovaný mikrofón pre diaľkový odposluch

Rozsiahle možnosti nastavenia, konfigurácia pomocou PC alebo SMS

Verzia HOME - vhodná pro rodinné domy a malé firmy do 20 užívateľov, SMS konfigurácia

Verzia PROFI - vhodná pro stredné a veľké firmy, kancelárske budovy a hotely s vyšším pohybom osôb (nad 20 užívateľov), konfigurácia pomocou SW "GSM Kľúč ADMIN"