Riadiace systémy - PROMOTIC
 

Promotic a rádiový prenos dát
Rádiový prenos dát má v súčastnej dobe čoraz širšie využitie. Uplatní sa hlavne pre technológie, kde je požiadavka na prenos dát v krátkych intervaloch, v malom množstve a viacerými smermi. Hoci prvotné náklady na realizáciu sú vyššie v porovnaní s inými druhmi prenosu, návratnosť investícií je v krátkej dobe. Šírenie rádiových vĺn je kontinuálne v rámci dosahu (10 - 100km), s možnosťou napojenia na datový prenos v ktoromkoľvek bode tohto priestoru.
Vizualizačný systém PROMOTIC bol úspešne nasadený v aplikáciách pre monitorovanie a riadenie technológie prostredníctvom rádiového prenosu dát.

V ponuke sú modemy podporujúce komunikáciu v štandardných a neštandardných protokoloch M 1200, M 9600 .

Prepojenie procesná stanica-rádiomodem prípadne PC-rádiomodem je štandardným sériovým rozhraním RS-232, prípadne RS-485. Pre riadiace systémy firmy ELCAD bol na základe dlhodobých skúseností a overení vpraxi vytvorený k systému PROMOTIC špeciálny protokol s hviezdicovým spôsobom obvolávania s retransláciou dát a možnosťou rýchleho prijatia alarmových udalostí.

Pre riadenie technológie sú použité rádiomodemy so stredne veľkou prenosovou rýchlosťou do 9.600 bps EkoTK7162 a pre rozsiahle siete rádiomodemy CDA70 s prenosovou rýchlosťou až 21.000 bps. Samozrejme, nie je problém ani s použitím procesných staníc aj od iných výrobcov. Vizualizačný SW a rádiomodemy obsahujú veľké množstvo komunikačných ovládačov, ktoré je možné zvoliť podľa potreby. V prípade neštandardných protokolov je možné tieto vytvoriť podľa požiadaviek zakazníka. SW je neustále vyvíjaný podľa aktuálnych požiadaviek a najnovších trendov.

S nástupom nových komunikačných technológíí GSM, GPRS, EDGE je možné pre bezdrôtovú komunikáciu použíť infraštruktúru
GSM-operátorov ako linkovú vrstvu. Nad linkovou vrstvou je implementovaný protokol ARNEP. Na jeho základe moduly CGU04 vytvárajú virtuálnu privátnu dátovú sieť, v ktorej je možné prenášať dáta medzi užívateľskými zariadeniami ľubovolnými protokolmi. Výhoda je rýchle nasadenie, nízka cena a veľké pokrytie.

Pre jednoduchšie aplikácie je možné použiť GPRS komunikátory GSMBat
schéma vodojemu
dispečing s mapou
vodárenský objekt s anténnym systémom