Riadiace systémy - CPA420
 


Kompaktný programovateľný automat pro autonómne riadenie technologických procesov. Množstvo vstupov a výstupov je možné zvyšovať externým modulárnym systémom SBX alebo pripojením modulov CIO.

Procesor DALLAS DS89C420 512KB NV pamäť

Obvod reálného času

Plne grafický displej

1x rozhranie RS232

1x rozhranie RS485

1x rozhranie Ethernet

8x binárny vstup

8x binárny výstup

2x analógové vstupy