Napájacie zdroje ZD12UPS
 

Napájací zdroj s UPS elektronikou
ZD12UPS / ZD24UPS 60VA

Zariadenie slúži k nepretržitému napájaniu procesných staníc, telemetrických a GPRS sytémov.
K svojej činnosti využíva napájanie 15V (24V) / 50Hz so štandardného sieťového transformátora 230V.
Výstupom je stabilizované JS napätie 12V (24V) a pomocné, nestabil.napätie 20V (32V).
V prípade výpadku sieťového napájania, je elektronicky prepojený výstup na záložný bezúdržbový akumulátor 12V (24V). Napájanie systémov pracuje v núdzovom režime a zariadenie informuje logickou úrovňou o strate sieťového napätia. Elektronika zdroja zabezpečí kontrolu výstupného napätia a pri poklese pod hraničnú hodnotu (ochrana akumulátora proti podpätiu) automaticky odpája akumulátor. Po obnovení sieťového napätia, korektne dobie akumulátor a udržuje ho v nabitom stave.