DIGITAL rádio
 

Analógovo / digitálna sieť

Prečo sa rozhodovať medzi ANALÓGOM a DIGITÁLOM,
keď môžete mať OBOJE !Vsúčastnosti najmodernejšia technológia na prenos hlasu.

Moderné digitálne rádiostanice umožňujú zrozumiteľný prenos hlasu aj v miestach, kde analógový signál veľmi kolíše (mobilná prevádzka), alebo sa signál stráca v šume. Naviac vďaka digitálnemu prenosu sa dá zabrániť náhodnému odpočúvaniu a úniku informácií.
Každá rádiostanica má svoje identifikačné číslo a protistanica na displeji vidí, kto ju práve volá. Vďaka elektronickému sériovému číslu (ESN) možno na diaľku zablokovať odcudzenú, alebo rušiacu rádiostanicu.
Všetky digitálne rádiostanice vedia pracovať aj v analógovom režime a prijímať súčastne stanice vysielajúce v digitálnej, alebo analógovej prevádzke na tej istej frekvencii.